ثبت انواع شرکت، تهیه و تنظیم انواع صورت جلسات (تغییرات هیات مدیره شرکت ها ، انحلال ، کاهش و افزایش سرمایه به صورت تخصصی)
معرفی وکیل در دعاوی حقوقی ،کیفری و خانواده
انجام امور حسابداری و معرفی حسابرس